Zoznam zmlúv mesta Dudince

Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
19. 05. 2020 28/2020 VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Zmluva o bežnom účte 31320155
28. 04. 2020 27/2020 Ľubomír Dado Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.09.2019 34788905
27. 04. 2020 26/2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. PRODUKTOVÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ÚVERY, BANKOVÉ ZÁRUKY A AKREDITÍVY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 00151653
27. 04. 2020 25/2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 00151653
27. 04. 2020 24/2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník poplatkov SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. 00151653
27. 04. 2020 23/2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č. 24/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č.24/CC/19 00151653
27. 04. 2020 22/2020 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č. 310/CC/20 00151653
26. 04. 2020 21/2020 Slovenský futbalový zväz Zmluva o spolupráci a financovaní 00687308
23. 04. 2020 20/2020 REKOSTAV v.o.s. Zmluva o dielo 31560717
23. 04. 2020 19/2020 Tomaškinová Estera Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1
08. 04. 2020 18/2020 Slovthermae Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpele Dudince a.s. Zmluva o spolupráci 00165506, 31642713
02. 04. 2020 17/2020 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva 00177474
27. 03. 2020 16/2020 Eco Auto s.r.o. Zmluva o dielo 50918176
27. 03. 2020 15/2020 Ministerstvo hospodárstva SR Zmluva o poskytnutí dotácie 00686832
06. 03. 2020 14/2020 Tomaškinová Viera Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2
03. 03. 2020 13/2020 Greňo Ľubomír Zmluva o nájme hrobového miesta č. 86
02. 03. 2020 12/2020 Pavel Gombík Zmluva o správe domu smútku a pohrebísk 14 205 742
18. 02. 2020 11/2020 Ministerstvo vnútra SR Zmluva 00151866
17. 02. 2020 10/2020 Štefan Tipary EKOLSTAV Zmluva o dielo 30071216
14. 02. 2020 9/2020 AQUA GARDEN s.r.o., Hviezdoslavova 31, 934 01 Levice Zmluva o dielo
31. 01. 2020 8/2020 Sliacka Monika, Terany 166 Zmluva o nájme nájomného bytu
29. 01. 2020 7/2020 ÚPSV a R Zvolen Dohoda č. 20/33/50J/1 30794536
24. 01. 2020 6/2020 Vladiszlav Teszlenko - Satelit SK Ukončenie zmluvy o refundácii nákladov 50450492
20. 01. 2020 5/2020 Szélešová Júlia Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 01. 2020 4/2020 Greňová Jana Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 01. 2020 3/2020 Greňová Jana Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 01. 2020 2/2020 Martinikova Elena Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 01. 2020 1/2020 Pavelková Mária Zmluva o nájme hrobového miesta č. 52
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2019 192/2019 CZ CZ Nitra s.r.o. Zmluva o dielo 31419470
30. 12. 2019 190/2019 Danica Štefániková, Gerlachovská 4025/1, Banská Bystrica ZoNB
19. 12. 2019 189/2019 GGT, a.s. Zmluva o nájme nebytových priestorov 35791829
19. 12. 2019 188/2019 Mgr. Mária Udayová Dohoda o urovnaní
19. 12. 2019 187/2019 Mgr.Jana Sýkorová Dohoda o urovnaní
19. 12. 2019 186/2019 ASEKOL SK, s.r.o. Zmluva o spolupráci 45602689
16. 12. 2019 185/2019 Adriana Filovkinová, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
10. 12. 2019 184/2019 UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Kúpna zmluva 35730978
29. 11. 2019 183/2019 Jozef Sever, Okružná 121/48, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
29. 11. 2019 182/2019 Mesto Krupina Zmluva o poskytnutí dotácie 00320056
25. 11. 2019 181/2019 Rekostav v.o.s. Mandátna zmluva 31560717
13. 11. 2019 180/2019 MUDr. Martin Olej s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 36641596
06. 11. 2019 179/2019 Pavelková Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 51
06. 11. 2019 178/2019 Dinga Slavomír, Ing. Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19
05. 11. 2019 177/2019 Jaroslav Bačík, Učiteľská 8, Banská Štiavnica Zmluva o nájme nájomného bytu
04. 11. 2019 176/2019 Úrad vlády SR Zmluva o poskytnutí dotácie 00151513
04. 11. 2019 175/2019 Mgr. Miroslav Martinák a Darina Bírešová, Okružná 360/6, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 174/2019 Alžbeta Chovanová, 962 65 Hontianske Nemce 525 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 173/2019 Táňa Ľapinová, Okružná 121/48, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 172/2019 Lucia Antaliczová, Okružná 121/48, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 171/2019 Mária Macháčová, Okružná 121/48, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 170/2019 Kristína Zorvanová, Okružná 121/48, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 169/2019 Mgr. Martina Bečkerová, Okružná 121/48, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2019 168/2019 SMERALDINO s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy 01911333
28. 10. 2019 167/2019 Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí dotácie 00151866
14. 10. 2019 166/2019 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Dodatok k zmluve 31338551
14. 10. 2019 165/2019 Slovanet, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb 35954612
03. 10. 2019 163/2019 Komunálna poisťovňa a.s. Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 42211719
02. 10. 2019 162/2019 Rekostav, v.o.s. Mandátna zmluva 31560717
01. 10. 2019 161/2019 Zuzana Rahimvand, Okružná 360/6, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
01. 10. 2019 160/2019 Zuzana Baloghová, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 09. 2019 159/2019 Ing. Konštantín Kuchár, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 09. 2019 158/2019 Zlata Harachová, Okružná 366/18, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
26. 09. 2019 157/2019 Daniela Fabiankovičová, Okružná 367/20 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
26. 09. 2019 156/2019 Miroslav Maďar, Sebechleby 95 Zmluva o nájme nájomného bytu
26. 09. 2019 155/2019 Anna Auxtová, okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
26. 09. 2019 154/2019 Ing. Michaela Pakši, Miroslav Pakši Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
25. 09. 2019 153/2019 Žanna Hrivnáková, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
25. 09. 2019 152/2019 Daniel Harach Zmluva o dielo 14206242
23. 09. 2019 151/2019 Alexander Berényi, Okružná 360, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
23. 09. 2019 150/2019 Roland Berényi, Okružná 365, Duince Zmluva o nájme nájomného bytu
23. 09. 2019 149/2019 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu 44187653
23. 09. 2019 148/2019 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu 44187653
18. 09. 2019 147/2019 Alexander Farion,Družstevná 281/11, Hontianske Moravce Zmluva o nájme nájomného bytu
12. 09. 2019 146/2019 Ružináková Oľga, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
11. 09. 2019 145/2019 Helena Máťášová, Okružná 363, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
11. 09. 2019 144/2019 Stanislav Bačík, Sládkovičova 348, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
10. 09. 2019 143/2019 Anna Suchardová, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
09. 09. 2019 142/2019 Lučeničová Marta, J. Kráľa 163/6, 962 71 Dudince Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9
06. 09. 2019 141/2019 Radoslav Lučenič, J. Kráľa 163/6, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 140/2019 Anna Grnáčová, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 139/2019 Jana Vrbová, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 138/2019 Soňa Šípková, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 137/2019 Marek Felyo, Horné Semerovce Dohoda o skončení nájmu bytu
03. 09. 2019 136/2019 Renata Šedivá, Okružná 366/18, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 135/2019 Ivan Laurinc, Okružná 366/18, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 134/2019 Benjamín Matyó, Okružná 366/18, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 133/2019 Iryna Dzhavala, Okružná 366, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 132/2019 Marek Felyo, Horné Semerovce Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 09. 2019 131/2019 Ing. Michaela Pakši, Okružná 121/48, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 08. 2019 129/2019 Renata Gajdošová, Okružná 366/18, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 128/2019 Mariana Máťušová, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 127/2019 Alžbeta Ďurišová, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 126/2019 Anna Ľahká, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 125/2019 Renata Bartáková, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 124/2019 Jana Králevičová, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 123/2019 Tibor Ďurica, Okružná 366/18, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 08. 2019 122/2019 Ing. Helena Švarcová, Okružná 365/16, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
28. 08. 2019 121/2019 Terézia Nuotová, Okružná 364, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
27. 08. 2019 130/2019 Symbio s.r.o. Zámenná zmluva na pozemok 36705187
23. 08. 2019 120/2019 štefan Ľahký, Okružná 361/8, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
13. 08. 2019 119/2019 REKOSTAV v.o.s. Zmluva o dielo 31560717
13. 08. 2019 118/2019 Rekostav v.o.s. Mandátna zmluva 31560717
05. 08. 2019 117/2019 Paulína Juračová Dodatok č. 1 48333905
02. 08. 2019 116/2019 Environmentálny fond Zmluva č. 134293 08U01 30796491
31. 07. 2019 115/2019 Mgr. Ľudmila Máťášová, Okružná 362, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 07. 2019 114/2019 Edita Kozelnická, Okružná 360, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 07. 2019 113/2019 Katarína Babiaková, Marek Kaskötö, Okružná 121/48, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
31. 07. 2019 112/2019 Milena Foltánová, Hontianske Tesáre 113 Zmluva o nájme nájomného bytu
29. 07. 2019 111/2019 Anna Kirthová, Okružná 360/6, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
25. 07. 2019 110/2019 Slovenská agentúra životného prostredia Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory 00626031
22. 07. 2019 109/2019 Bučina DDD, spol. s.r.o. Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 34/2019 36059323
19. 07. 2019 108/2019 Milan Šurka, Okružná 361/8, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
19. 07. 2019 107/2019 Anna Bicková, Okružná 360/6, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
15. 07. 2019 106/2019 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o nájme nebytových priestorov 31575951
15. 07. 2019 104/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie 30416094
09. 07. 2019 103/2019 Milan Pavlovič, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
09. 07. 2019 102/2019 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35763469
09. 07. 2019 101/2019 Slovak Telekom, a.s. Výpoveď Zmluvy 35763469
09. 07. 2019 100/2019 Kačániová Marta Zmluva o nájme hrobového miesta č. 53
08. 07. 2019 99/2019 Kúpele Dudince a.s. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 31642713
04. 07. 2019 98/2019 Zlatica Frnčová, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
02. 07. 2019 97/2019 Anna Holúbeková, Okružná 360/6, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
01. 07. 2019 96/2019 Mária Cigánková, Okružná 360/6, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
28. 06. 2019 105/2019 Jitka Abl, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
25. 06. 2019 95/2019 Milan Lalík, Okružná 362/10, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
25. 06. 2019 94/2019 Ingrid Kunštárová, Okružná 361/8, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
25. 06. 2019 93/2019 Jaroslav Korgo, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
20. 06. 2019 92/2019 AVsystems s.r.o. Zmluva o dielo 44155778
20. 06. 2019 91/2019 banet s.r.o. Dodatok č. 2 47158972
17. 06. 2019 90/2019 Ing. Anna Pokľudová Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 31028527
13. 06. 2019 89/2019 Mgr.art.Pavol Dubina Zmluva o vytvorení výtvarného diela
12. 06. 2019 88/2019 Katarína Dodoková, Okružná 365/16, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
11. 06. 2019 87/2019 Jana Hrčková, Okružná 365/16, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
11. 06. 2019 86/2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o Elektronickej službe 00151653
11. 06. 2019 85/2019 Jozef Kliský Zmluva o dielo 43669051
11. 06. 2019 84/2019 Alexandr Hrčka, Okružná 363/12, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
10. 06. 2019 83/2019 Ing. Peter Ágh Zmluva o dielo č. 10/2019 34264795
07. 06. 2019 82/2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte 00151653
07. 06. 2019 81/2019 Renáta Petrovičová, Okružná 363/12, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
06. 06. 2019 80/2019 Milan Hlôška, Okružná 363/12, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
06. 06. 2019 79/2019 Peter Benedik, Okružná 363/12, kDudince Zmluva o nájme nájomného bytu
05. 06. 2019 78/2019 Bibiána Gregorčoková, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
04. 06. 2019 77/2019 Akad.sochár Jozef Kliský Zmluva o vytvorení výtvarného diela 43669051
04. 06. 2019 76/2019 Akad.sochár Jozef Kliský Zmluva o uzatvorení licenčnej zmluvy k výtvarnému dielu 43669051
04. 06. 2019 75/2019 Simona Zajacová, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 06. 2019 74/2019 Marek Harach a Terézia Harachová, Okružná 362/10 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 06. 2019 73/2019 Eva Mazúchová, Okružná 365, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
03. 06. 2019 72/2019 Štefan Kujovič, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 71/2019 Miloslav Fusan, Okružná 365/16, kDudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 70/2019 Anna Cibuľová, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 69/2019 Mária Kralinová, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 68/2019 Žofia Petrezsilová, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 67/2019 Jozef Škorvánek, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 66/2019 Jozef Murín, Okružná 360/6, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 65/2019 Darina Švecová, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 64/2019 Ján Sľúka, Okružná 361/8, kDudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 63/2019 Mgr. Katarína Sitkár, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 62/2019 Adrian Sucharda, Okružná 360/6, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 61/2019 Zlatica Červenáková, Okružná 360/6, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 05. 2019 60/2019 Luptáková Júlia Zmluva o nájme hrobového miesta č. 83
31. 05. 2019 59/2019 Ivanič Jozef Zmluva o nájme hrobového miesta č. 56
31. 05. 2019 58/2019 Ivanič Jozef Zmluva o nájme hrobového miesta č. 55
31. 05. 2019 57/2019 Chrienová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 54
31. 05. 2019 56/2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Dohoda č. 19/33/50J/24 30794536
30. 05. 2019 55/2019 Marcel Vankovic, Okružná 362/10 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 05. 2019 54/2019 Viera Tomaškinová, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 05. 2019 53/2019 Alexander Udai, Okružná 362/10, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 05. 2019 52/2019 Jarmila Volfová, Okružná 361/8, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 05. 2019 51/2019 Mária Sládeková, Okružná 365 /16, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
29. 05. 2019 50/2019 DENTAL Z.T. s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy 36706400
27. 05. 2019 49/2019 Hotel Prameň Dudince, s.r.o. Kúpna zmluva 36013242
27. 05. 2019 48/2019 TECHEM spol. s.r.o. Zmluvao spracovaní osobných údajov 31355625
27. 05. 2019 47/2019 TECHEM spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 19/213 31355625
27. 05. 2019 46/2019 TECHEM spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 19/212 31355625
27. 05. 2019 45/2019 TECHEM spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 19/211 31355625
13. 05. 2019 44/2019 banet s.r.o. Dodatok č. 1 47158972
06. 05. 2019 43/2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva č. 39 754 00177474
02. 05. 2019 42/2019 ÚPSVaR Zvolen Dohoda č. 19/33/50J/17 30794536
30. 04. 2019 41/2019 Fidlušová Anna Zmluva o nájme hrobového miesta č. 82
24. 04. 2019 40/2019 Hotel Prameň Dudince, s.r.o. Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 36013242
24. 04. 2019 38/2019 Rastislav Sviatko Zmluva
11. 04. 2019 37/2019 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel 00151866
11. 04. 2019 36/2019 Riečan Ivan Zmluva o nájme hrobového miesta č. 81
08. 04. 2019 35/2019 Udayová Andrea Zmluva o nájme hrobového miesta č. 80
04. 04. 2019 34/2019 Zoltán Oros OPTIKA Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 30987334
29. 03. 2019 33/2019 M KREO s.r.o. Žilina Zmluva o poskytnutí služby 43979033
27. 03. 2019 32/2019 P.D.L.P. s.r.o. Dudince Zmluva o zabezpečení činností technika požiarnej ochrany 35897970
27. 03. 2019 31/2019 Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. Zmluva o ubytovaní 00165506
27. 03. 2019 30/2019 StVPS a.s. Banská Bystrica Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 36644030
27. 03. 2019 29/2019 Ing. Peter Šťastný Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostného technika 33283991
20. 03. 2019 28/2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Zmluva o spolupráci 31595545
20. 03. 2019 27/2019 Ravafol s.r.o. Zmluva o dielo 43888046
19. 03. 2019 26/2019 Palkovičová Helena Zmluva o nájme hrobového miesta č. 79
19. 03. 2019 25/2019 Balnea Cluster Dudince, ZCR Darovacia zmluva 45022381
11. 03. 2019 24/2019 Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p. Zmluva o ubytovaní 00165506
28. 02. 2019 23/2019 Štefan Tipary EKOLSTAV Zmluva o dielo 30071216
26. 02. 2019 22/2019 Rekostav, v.o.s. Mandátna zmluva 31560717
26. 02. 2019 21/2019 Horváthová Denisa, Mgr. Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 02. 2019 20/2019 Ing. Anna Pokľudová Zmluva o nájme nebytových priestorov 31028527
18. 02. 2019 19/2019 ELMONT PLUS, spol. s.r.o. Zmluva o dielo 36541486
13. 02. 2019 18/2019 Gynka s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve 36855464
08. 02. 2019 17/2019 MAPA Slovakia Digital s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov 45325600
04. 02. 2019 16/2019 Stredoslovenská distribučná a.s. Zmluva o pripojení 36442151
30. 01. 2019 15/2019 Zoltán Oros OPTIKA Zmluva o nájme nebytových priestorov 30987334
29. 01. 2019 14/2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Záložná zmluva 30416094
29. 01. 2019 13/2019 Budáč Dušan Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8
24. 01. 2019 12/2019 Jozef Brodniansky - MJ Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 40824179
23. 01. 2019 11/2019 MADE spol. s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov 36041688
22. 01. 2019 9/2019 Šťastná Dáša Zmluva o nájme hrobového miesta č. 78
22. 01. 2019 10/2019 Harmónia SCM s.r.o. Dodatok č. 1 47493551
18. 01. 2019 8/2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č. 24/CC/19 00151653
18. 01. 2019 7/2019 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve č. 24/CC/19-Zm1 00151653
18. 01. 2019 6/2019 Sľúka Ján Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7
18. 01. 2019 5/2019 Výbohová Jarmila Zmluva o nájme hrobového miesta
17. 01. 2019 4/2019 Emília Kováčová Dodatok č. 1 40541720
10. 01. 2019 3/2019 Henrieta Kóšová, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
08. 01. 2019 2/2019 Horváthová Drahuša Zmluva o nájme hrobového miesta
07. 01. 2019 1/2019 Marcela Babiková Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov 47353317
04. 01. 2019 117/2018 Komunálna poisťovňa a.s. Dodatok č. 1
03. 01. 2019 116/2018 Danica Štefániková, Gerlachovská 4025/1, Banská Bystrica Zmluva o nájme nájomného bytu č. 3
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
31. 12. 2018 115/2018 Lýdia Gondová, Okružná 364/14, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2018 114/2018 MsP Dudince s.r.o. Zmluva o dielo 02/2019 36040100
21. 12. 2018 113/2018 ŠFRB Bratislava Záložná zmluva 31749542
21. 12. 2018 112/2018 Mesto Krupina Dodatok č. 1 00320056
20. 12. 2018 111/2018 VÚB Banka, a.s. Zmluva o vkladovom účte 31320155
11. 12. 2018 110/2018 SAŽP, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí dotácie 00626031
10. 12. 2018 109/2018 VÚB a.s. Zmluva o vkladovom účte 31320155
05. 12. 2018 108/2018 Ministerstvo vnútra SR Darovacia zmluva 00151866
29. 11. 2018 107/2018 Detox, Banská Bystrica Zmluva - zber NO 31582028
29. 11. 2018 106/2018 Jozef Sever, Hontianske Tesáre 98 Zmluva o nájme nájomného bytu
08. 11. 2018 105/2018 Lýdia Macháčová Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 11. 2018 104/2018 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie 00151513
06. 11. 2018 103/2018 Jaroslav Bačík, Učiteľská 8, Banská Štiavnica Zmluva o nájme nájomného bytu
06. 11. 2018 102/2018 Ing. Alexander Czidor, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
06. 11. 2018 101/2018 Rastislav Sviatko Kúpna zmluva
06. 11. 2018 100/2018 Kúpele Dudince a.s. Kúpna zmluva 31642913
05. 11. 2018 99/2018 Mgr. Milota Antonická, Ing. Danica Rajčanová Zmluva o nájme nehnuteľnosti
31. 10. 2018 98/2018 Babiaková, Kaskötö, Družstevná 111/5, Hontianske Moravce Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 97/2018 Ľapinová Táňa, Drážovce 12 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 96/2018 Marek Felyo, Horné Semerovce Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 95/2018 Lucia Antaliczová, Hontianske Tesáre 146 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 94/2018 Ing. Michaela Pakši, Okružná 367/20, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 93/2018 Mária Macháčová, pod horou 247/19, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 92/2018 Kristína Zorvanová, Lišov 95 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 91/2018 Mgr. Martina Bečkerová, Terany 84 Zmluva o nájme nájomného bytu
31. 10. 2018 90/2018 Marian Teren, J. Jesénia 168, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
31. 10. 2018 89/2018 Zuzana Šípková, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
31. 10. 2018 88/2018 Lucia Kozelnická, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
31. 10. 2018 87/2018 Danica Štefániková, Gerlachovská 4025/1, Banská Bystrica Dodatok č. 1 k ZoNB
29. 10. 2018 86/2018 Hrenka Linka, Munchen Zmluva o nájme hrobového miesta
24. 10. 2018 85/2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Nájomná zmluva 00151653
23. 10. 2018 84/2018 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 8000000223 44187653
19. 10. 2018 83/2018 Mgr. Marcela Čunderlíková, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
15. 10. 2018 82/2018 Eva Babicová, J. Jesénia 168/4, Dudince Dodatok č. 1 k ZoNB
15. 10. 2018 81/2018 ENVI-PAK, a.s., Bratislava Príloha č. 1 k Zmluve č. S0720201560 35858010
27. 09. 2018 80/2018 Zlata Harachová, Družstevná 280/9, Hontianske Moravce Zmluva o nájme nájomného bytu
27. 09. 2018 79/2018 Ing. Boris Benický, Okružná 366/18, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
26. 09. 2018 78/2018 OOCR Dudince Zmluva o nájme majetku mesta 42199212
25. 09. 2018 77/2018 CAMPOS SK s.r.o. Zmluva o dielo 46801227
19. 09. 2018 76/2018 Katarína Krátka Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 09. 2018 75/2018 Andrej Kampoš, Tŕnie Zmluva o nájme hrobového miesta
06. 09. 2018 74/2018 Pavol Ľachký - Elmont Zmluva o dielo 34688170
04. 09. 2018 73/2018 HUMANA People to People Slovakia o.z. Zmluva o humanitnej zbierke 42065534
04. 09. 2018 72/2018 Mgr. Ľubica Marčeková Zmluva 33231940
28. 08. 2018 71/2018 Tomáš Harach, Dudince Zmluva o nájme bytu
27. 08. 2018 70/2018 Július Nyárjas Dohoda o ukončení nájmu bytu
22. 08. 2018 69/2018 Ján Botto Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci 45862214
22. 08. 2018 68/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Dodatok č. 2 30416094
15. 08. 2018 67/2018 Jozef Peťko ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 47 798 815
15. 08. 2018 66/2018 Katarína Moravčíková - KATEX ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 34 790 098
15. 08. 2018 65/2018 Paulína Juračová ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 48 333 905
15. 08. 2018 64/2018 STYLE CARINE s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 51 751 810
15. 08. 2018 63/2018 EDB, s.r.o. ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 46 907 050
15. 08. 2018 62/2018 Milota Boďová ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 33 294 020
08. 08. 2018 61/2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Zmluva o údržbe zariadení 31402828
07. 08. 2018 60/2018 Oľga Mikič, Ján Močár, Dudince Kúpna zmluva
31. 07. 2018 59/2018 Slavomír Dorotin, Veľký Krtíš Zmluva o nájme hrobového miesta
31. 07. 2018 58/2018 Helena Máťášová, Okružná 362/10, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 1
31. 07. 2018 57/2018 PhamDr. Žofia Vajová, Okružná 363/12, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 07. 2018 56/2018 Anna Ľahká, Ľ. Štúra 206/2, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 1
30. 07. 2018 55/2018 Zuzana Ľahká, Okružná 364/14, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 07. 2018 54/2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie 30416094
30. 07. 2018 53/2018 Banskobystrický samosprávny kraj Zmluva č. 292/2018/ODDF 37828100
23. 07. 2018 52/2018 Mestský podnik Dudince s.r.o. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 36040100
11. 07. 2018 51/2018 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva o národnom spolufinancovaní 00156621
04. 07. 2018 50/2018 SKHU - Interreg / Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok z zmluve SKHU /1601/1.1/212
03. 07. 2018 49/2018 SPP-distribúcia, a.s. Zmluva o dodávke plynu 35815256
03. 07. 2018 48/2018 SKHU - Interreg/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR SKHU /1601/1.1./212
21. 06. 2018 47/2018 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke elektriny 44187653
21. 06. 2018 46/2018 Twinlogy s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu č. 8000000222 44187653
20. 06. 2018 45/2018 EUROVIA SK a.s. Zmluva o dielo 31651518
11. 06. 2018 44/2018 Dobráci s.r.o. Zámenná zmluva 47804602
24. 05. 2018 43/2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva 50528041
22. 05. 2018 42/2018 Liptáková lýdia Zmluva o nájme hrobového miesta
21. 05. 2018 41/2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o zmenkovacom vyplňovacom práve 00151653
21. 05. 2018 40/2018 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere 00151653
17. 05. 2018 39/2018 Dušan Zajac, Dudince Zmluva o nájme hrobového miesta
25. 04. 2018 38/2018 Spojená škola Dudince Dodatok č. 1 42002028
23. 04. 2018 37/2018 DPO SR Zmluva 00177474
23. 04. 2018 36/2018 RD Bzovík Sponzorská zmluva 209643
23. 04. 2018 35/2018 RD Cerovan Sponzorská zmluva 36050369
23. 04. 2018 34/2018 Schindler výťahy a eskalátory a.s. Zmluva o dielo 31402828
18. 04. 2018 33/2018 Agrohont Dudince, a.s. Darovacia zmluva 36000469
17. 04. 2018 32/2018 BT asfalt s.r.o. Zmluva o dielo 0036631329
09. 04. 2018 31/2018 SKHU - Interreg/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva SKHU INTERREG
29. 03. 2018 30/2018 Halajová Anna, Hontianske Moravce Zmluva o nájme hrobového miesta
29. 03. 2018 29/2018 Halajová Anna, Hontianske Moravce Zmluva o nájme hrobového miesta
29. 03. 2018 28/2018 Halajová Anna, Hontianske Moravce Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 03. 2018 27/2018 Magdaléna Tupanová, Dudince Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 03. 2018 26/2018 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Zmluva o reklame a propagácii 36557129
21. 03. 2018 25/2018 Eduard Štencl, ILAVA Príkazná zmluva
19. 03. 2018 24/2018 Komunálna poisťovňa, a.s. VIG Zmluva o spolupráci 31595545
07. 03. 2018 23/2018 Slovthermae Kúpele Diamant Dudince, s.p. Zmluva o ubytovaní 00165506
07. 03. 2018 22/2018 Centire, s.r.o. Bratislava Zmluva o poskytnutí služby 36866857
01. 03. 2018 21/2018 Attila Kürthy a Peter Kürthy, Demenadice Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou
22. 02. 2018 20/2018 BAUHAUS, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o refundácii nákladov 47098414
22. 02. 2018 19/2018 Manž. Pavelkovci, Jančiarovci, Zambojovci, Dudince; Kongregácia milosrdných sestier, Trnava Kúpna zmluva
20. 02. 2018 18/2018 Magdaléna Kurthyová, Demandice Kúpna zmluva
20. 02. 2018 17/2018 SPP-distribúcia, a.s. Dodatok č.1 35910739
09. 02. 2018 16/2018 PR & PARTNERS INVESTMENTS s.r.o. Dudince Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 46682180
07. 02. 2018 15/2018 banet s.r.o., Veľký Blh Zmluva o dielo 47158972
05. 02. 2018 14/2018 PAHRO, s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o budúcej zmluve 46257497
05. 02. 2018 13/2018 Paulína Juračová Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 48333905
05. 02. 2018 12/2018 Emília Kováčová Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 40541720
01. 02. 2018 11/2018 SPP, a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke plynu 35815256
26. 01. 2018 10/2018 Službyt Žarnovica, s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o dielo 36623946
23. 01. 2018 9/2018 COOP Jednota SD Krupina Darovacia zmluva 00169021
22. 01. 2018 8/2018 Milota Boďová, Drážovce Ukončenie nájomnej zmluvy 33294020
22. 01. 2018 7/2018 EDB, s.r.o., Plášťovce Ukončenie nájomnej zmluvy 46907050
22. 01. 2018 6/2018 Jozef Peťko, Hont. Moravce Ukončenie nájomnej zmluvy 47798815
17. 01. 2018 5/2018 Jana Berényiová, Okružná 367/20, Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
17. 01. 2018 4/2018 Henrieta Kóšová, Plášťovce 550 Zmluva o nájme nájomného bytu
04. 01. 2018 3/2018 Danica Štefániková, Gerlachovská 4025/1, Banská Bystrica Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
03. 01. 2018 2/2018 Zuzana Šípková, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
02. 01. 2018 1/2018 MD a V SR Dodatky č. 1 30416094
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
29. 12. 2017 99/2017 decoLED SK s.r.o. Zmluva 46279792
29. 12. 2017 98/2017 MsP Dudince s.r.o. Zmluva o dielo 36040100
28. 12. 2017 97/2017 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zmluva o poskytnutí technickej služby 31419470
28. 12. 2017 96/2017 Mgr. Marcela Čunderlíková, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2017 95/2017 Katarína Srňáková, Sielnica Zmluva o nájme hrobového miesta
28. 12. 2017 94/2017 Eva Babicová, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2017 93/2017 Lucia Kozelnická, J. Jesénia 168/4, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
28. 12. 2017 92/2017 Marian Teren, J. Jesénia 168, Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu č. 2
22. 12. 2017 91/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Dodatok č.292/CC/17-D1 00151653
21. 12. 2017 90/2017 COOP Jednota Krupina Kúpna zmluva 00169021
18. 12. 2017 89/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
18. 12. 2017 88/2017 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva
13. 12. 2017 87/2017 Dian Szöllösy, Kolta 428 Ukončenie nájomnej zmluvy 50240609
12. 12. 2017 86/2017 Ing. Ivan ČIERNY - Stavingreal Mandátna zmluva 40889068
07. 12. 2017 85/2017 Mestský podnik Dudince s.r.o. Zmluva o dielo 36040100
05. 12. 2017 84/2017 SMERALDINO s.r.o., V Zálesí, Trebotov Zmluva o nájme nebytových priestorov 01911333
01. 12. 2017 83/2017 Alexander Udai Zmluva o nájme nájomného bytu
01. 12. 2017 82/2017 Dömötör Zmluva o nájme hrobového miesta
30. 11. 2017 81/2017 Vares s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke 31635709
22. 11. 2017 80/2017 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zmluva o dielo 31419470
15. 11. 2017 79/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte 00151653
03. 11. 2017 78/2017 Mgr. Ľubica Marčeková Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 33231940
27. 10. 2017 77/2017 VALIDUS real spol s r.o., Lišov Zmluva o dielo 50480944
17. 10. 2017 76/2017 Mestský podnik Dudince, s.r.o. Dodatok z zmluve 36040100
10. 10. 2017 75/2017 Hlinický Zmluva o nájme hrobového miesta
05. 10. 2017 74/2017 Ľ. Pavlovic, Dudince Zmluva o nájme
02. 10. 2017 73/2017 CZ CZ Nitra, s.r.o. Zmluva o poskytnutí technickej služby 31419470
29. 09. 2017 72/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok z zmluve 35763469
29. 09. 2017 71/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok z zmluve 35763469
29. 09. 2017 70/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok z zmluve 35763469
11. 09. 2017 69/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekom - dodatok k zmluve 35763469
08. 09. 2017 68/2017 Kružicová Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 09. 2017 67/2017 Török Zmluva o nájme hrobového miesta
08. 09. 2017 66/2017 Kováčová Zmluva o nájme hrobového miesta
06. 09. 2017 65/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Slovak Telekom - dodatok k zmluve 35763469
06. 09. 2017 64/2017 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telekom - dodatok k zmluve 35763469
28. 08. 2017 63/2017 Tanečka Zmluva o nájme hrobového miesta
28. 08. 2017 62/2017 Tanečka Zmluva o nájme hrobového miesta
14. 08. 2017 61/2017 IJK - CONSULTING, s.r.o., Bratislava Zmluva o manažmente projektu 47459514
01. 08. 2017 60/2017 Ing. Alexander Czidor, Salka 314 Zmluva o nájme nájomného bytu
21. 06. 2017 59/2017 DPO SR Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 00177474
19. 06. 2017 58/2017 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35763469
12. 06. 2017 57/2017 Jakabová Zmluva o nájme hrobového miesta
02. 06. 2017 56/2017 BBSK Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 37828100
01. 06. 2017 55/2017 PROSPECT, spol. s.r.o. Dodatok k zmluve o dielo na zhotovenie stavby 06/2017 34107100
01. 06. 2017 54/2017 PROSPECT, spol. s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie stavby 06/2017 34107100
01. 06. 2017 53/2017 Hrčková Zmluva o nájme bytu
01. 06. 2017 52/2017 Hrčková Zmluva o nájme bytu-príloha
01. 06. 2017 51/2017 Hrčková Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky na nájom bytu
01. 06. 2017 50/2017 Janes, Janesová Dohoda o skončení nájmu
31. 05. 2017 49/2017 Svoreňová Zmluva o nájme hrobového miesta
25. 05. 2017 48/2017 Šafařík Zmluva o nájme nebytového priestoru
22. 05. 2017 47/2017 Dingová Zmluva o nájme hrobového miesta
11. 05. 2017 46/2017 Kováč Zmluva o nájme nebytového priestoru
11. 05. 2017 45/2017 Marčeková Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 33231940
10. 05. 2017 44/2017 SAZ Zmluva o organizácii D-50 36063835
09. 05. 2017 43/2017 Jacek Koncki - POLARCAP Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou 41251890
18. 04. 2017 42/2017 GASTROSALON SK, s.r.o., B. Bystrica Kúpna zmluva 50783645
18. 04. 2017 41/2017 Geodetický a kartografický ústav, Bratislava Zmluva na použitie operátu 17316219
10. 04. 2017 40/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o spolupráci 00151653
04. 04. 2017 39/2017 MR - BEZA Mandátna zmluva 47767693
04. 04. 2017 38/2017 Marcela Oremová, Krupina Zmluva o dielo 44139594
04. 04. 2017 37/2017 Juračová Zmluva o nájme hrobového miesta
04. 04. 2017 36/2017 Pavel Lacko, Zvolen Kúpna zmluva
31. 03. 2017 35/2017 SLSP, a.s. Bratislava Príloha č. 2 Zmluvy o úvere č. 292/CC/17 Splátkový kalendár 00151653
31. 03. 2017 34/2017 Slovenská sporiteľňa a.s. Zmluva o zmenkovom práve 00151653
31. 03. 2017 33/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Obchodné podmienky 00151653
31. 03. 2017 32/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. VOP Sl. sp. a.s. 00151653
31. 03. 2017 31/2017 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník 00151653
31. 03. 2017 30/2017 Slovenská sporiteľňa Zmluva o úvere 00151653
30. 03. 2017 29/2017 StVPS, a.s. B. Bystrica Zmluva o dodávke vody 36644030
30. 03. 2017 28/2017 Lýdia Gondová Zmluva o nájme nájomného bytu
27. 03. 2017 27/2017 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 45325600
27. 03. 2017 26/2017 MAPA Slovakia Digital, s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov 45325600
23. 03. 2017 25/2017 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 00151866
23. 03. 2017 24/2017 Cmarková Zmluva o nájme hrobového miesta
17. 03. 2017 23/2017 Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava Zmluva o spolupráci 31595545
16. 03. 2017 22/2017 Slovthermae, Kúpele Diamant, š.p., Dudince Darovacia zmluva 00165506
03. 03. 2017 21/2017 Ahmedová Zmluva o nájme hrobového miesta
03. 03. 2017 20/2017 Žovinec Zmluva o nájme hrobového miesta
28. 02. 2017 19/2017 Trška Zmluva o nájme hrobového miesta
20. 02. 2017 18/2017 Marian Kružliak, Dudince Ukončenie nájomnej zmluvy 40542491
15. 02. 2017 17/2017 ISPA, spol. s r.o., Bratislava Nájomná zmluva 31328717
15. 02. 2017 16/2017 HaEm AQUA, Dudince Zámenná zmluva 00617008
10. 02. 2017 15/2017 Oáza staroby, Bátovce Zmluva o nájme hrobového miesta
05. 02. 2017 14/2017 Maštalířová Zmluva o nájme hrobového miesta
05. 02. 2017 13/2017 Maštalířová Zmluva o nájme hrobového miesta
01. 02. 2017 12/2017 Sľúka Zmluva o nájme hrobového miesta
01. 02. 2017 11/2017 Konica Minolta Slovakia, spol s r.o. Bratislava Dodatok z zmluve 31338551
27. 01. 2017 10/2017 Šulek Zmluva o nájme hrobového miesta
26. 01. 2017 9/2017 Antuš Zmluva o nájme hrobového miesta
25. 01. 2017 8/2017 COOP Jednota, Krupina Darovacia zmluva 00169021
25. 01. 2017 7/2017 ENERGY SYSTEMS GROUP, s.r.o. B. Bystrica Zmluva o dielo 36056774
24. 01. 2017 6/2017 Králiková Zmluva o nájme hrobového miesta
22. 01. 2017 5/2017 Knoško Zmluva o nájme hrobového miesta
19. 01. 2017 4/2017 Babicová Zmluva o nájme hrobového miesta
12. 01. 2017 3/2017 ATELIER TV s.r.o., Krupina Mandátna zmluva 44180101
10. 01. 2017 2/2017 SPP, a.s. Bratislava Zmluva o dodávke plynu 35815256
04. 01. 2017 1/2017 ZO Sloves pri Ocú H. Nemce Kolektívna zmluva
Dátum Číslo Zmluvná strana Popis IČO
22. 12. 2016 71/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2016 70/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2016 69/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
22. 12. 2016 68/2016 nájomníci Zmluvy o nájme hrobového miesta
21. 12. 2016 67/2016 ŠFRB Bratislava Záložná zmluva 31749542
16. 12. 2016 66/2016 Komunálna poisťovňa, a.s. Zmluva o spolupráci 31595545
16. 12. 2016 65/2016 GYNKA s.r.o., Krupina Zmluva o nájme 36855464
16. 12. 2016 64/2016 Dental ZT s.r.o., Dudince Zmluva o nájme 36706400
16. 12. 2016 63/2016 Harmónia SCM, s.r.o., Krupina Zmluva o nájme 47493551
13. 12. 2016 62/2016 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 35697270
13. 12. 2016 61/2016 Orange Slovensko, a.s. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35697270
13. 12. 2016 60/2016 MDV a RR, Bratislava Zmluvy - dotácia 30416094
08. 12. 2016 59/2016 ŠFRB Bratislava Zmluva o úvere 31749542
01. 12. 2016 58/2016 Mesto Krupina Zmluva - dotácia 320056
01. 12. 2016 57/2016 Environmentálny fond, Bratislava Dodatok č. 1 Environ. fond 30796491
23. 11. 2016 56/2016 LORAKK, s.r.o., Dudince Zmluva o dielo 45379742
14. 11. 2016 55/2016 PROSPECT, spol. s r.o., Nové Zámky Nájomná zmluva 34107100
11. 11. 2016 54/2016 Environmentálny fond, Bratislava Zmluva 30796491
07. 11. 2016 53/2016 ARCH-AT s.r.o. Zmluva o dielo 43954154
07. 11. 2016 52/2016 Motor - Car Zvolen, s.r.o. Kúpna zmluva 36768162
02. 11. 2016 51/2016 Slovenský pozemkový fond, Bratislava Ukončenie nájomnej zmluvy 17335345
02. 11. 2016 50/2016 Vladiszlav Teszlenko - Satelit SK Zmluva o refundácii 50450492
31. 10. 2016 49/2016 Kúpele Dudince, a.s. Zmluva o zriadení vecného bremena 31642713
31. 10. 2016 48/2016 Boris Vigaš, Mária Vigašová, Banská bystrica Kúpno-predajná zmluva
20. 10. 2016 47/2016 DEUS, Bratislava Dodatok č. 1 DCOM 45736359
12. 10. 2016 46/2016 Alexander Berényi, 935 83 Hokovce 25 Zmluva o nájme nájomného bytu
12. 10. 2016 45/2016 Jozef Brodniansky - MJ Zmluva o nájme 40824179
11. 10. 2016 44/2016 Ing. Zoltán Balko, Nitra Zmluva o dielo 41263782
07. 10. 2016 43/2016 MUDr. Martin OLEJ, s.r.o., Krupina Zmluva o nájme 36641596
03. 10. 2016 42/2016 NÁDEJ A s.r.o. Ukončenie nájomnej zmluvy 36647926
03. 10. 2016 41/2016 OOCR Dudince Ukončenie nájomnej zmluvy 42199212
30. 09. 2016 40/2016 OOCR Dudince Zmluva o nájme nehnuteľnosti 42199212
30. 09. 2016 39/2016 Mária Sládeková, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
30. 09. 2016 38/2016 Sládeková Mária, Okružná 360/6, 962 71 Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
30. 09. 2016 37/2016 Nagyová Silvia, Okružná 365/16, 962 71 Dudince Dohoda o skončení nájmu bytu
23. 09. 2016 36/2016 e-dotácie s.r.o., Nitra Zmluva o službách 50028014
12. 09. 2016 35/2016 A & K, s.r.o. Dudince Odstúpenie od nájomnej zmluvy 47103001
05. 09. 2016 34/2016 TORVO, s.r.o., Bratislava Mandátna zmluva 50236407
12. 08. 2016 33/2016 eR STAR, s.r.o., Banská Bystrica Mandátna zmluva 36648752
05. 08. 2016 32/2016 Renáta Šedivá, Mesto Dudince, 962 71 Zmluva o nájme nájomného bytu
28. 07. 2016 31/2016 Zuzana Ľahká, Ľ. Štúra 206, 962 71 Dudince Zmluva o nájme nájomného bytu
20. 07. 2016 30/2016 e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Mandátna zmluva 50028014
20. 07. 2016 29/2016 e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra Zmluva o službách 50028014
18. 07. 2016 28/2016 Nadácia slovenskej sporiteľne Zmluva o poskytnutí peňažného daru 30856868
23. 06. 2016 27/2016 Katarína Sitkár, Okružná 364, 962 71 Dudince Zmluva o nájme bytu
07. 06. 2016 26/2016 Marian Teren, Malý rad 40, 962 71 Dudince Zmluva o nájme bytu
25. 05. 2016 25/2016 Mgr. Andrej Guba, LL.M., advokát, Bratislava Zmluva o poskytovaní právnych služieb 42179955
16. 05. 2016 24/2016 VÚB Banka, a.s. Bratislava Zmluva o poskytovaní služby 31320155
16. 05. 2016 23/2016 Anna Grnáčová, 935 84 Tupá 197 Zmluva o nájme bytu
10. 05. 2016 22/2016 Adriana Filovkinová, Okružná 365, 962 71 Dudince Zmluva o nájme bytu
02. 05. 2016 21/2016 Dian Szollosy, Kolta Nájomná zmluva 1120591835
02. 05. 2016 20/216 Eva Terenová, Malý rad 40, Dudince Ukončenie nájmu 40539253
21. 04. 2016 19/2016 ENVI-PAK, a.s., Bratislava Zmluva - odpady 35858010
20. 04. 2016 18/2016 Slovgram, Bratislava Zmluva v zmysle autorského zákona 17310598
14. 04. 2016 17/2016 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii 35942436
14. 04. 2016 16/2016 Kozelnická Edita, Okružná 360, 96271 Dudince Zmluva o nájme bytu
01. 04. 2016 15/2016 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie 00177474
22. 03. 2016 14/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava Zmluva o poskytnutí peňažného daru 00151653
16. 03. 2016 13/2016 Antidopingová agentúra SR, Bratislava Zmluva o realizácii dopingovej kontroly 50119321
08. 03. 2016 12/2016 Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava Zmluva o výpožičke 00151866
07. 03. 2016 11/2016 SPP - distribúcia, a.s., Bratislava Zmluva o pripojení 35910739
26. 02. 2016 10/2016 Marcela Krnáčová Ukončenie nájmu 37268350
26. 02. 2016 09/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. POP Sl. sp. a.s. 00151653
26. 02. 2016 08/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. VOP Sl. sp. a.s. 00151653
26. 02. 2016 07/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Sadzobník Sl. sp. a.s. 00151653
26. 02. 2016 06/2016 Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o platobnej karte 00151653