Organizačný poriadok, organizačná štruktúra a kontaktyPRIMÁTOR MESTA

PaedDr. Dušan Striebornýprimator@dudince-mesto.sk

SEKRETARIÁT PRIMÁTORA MESTA, REFERENTKA REGISTRATÚRY


Monika Sliacka

+421 45 5243 101 
podatelna@dudince-mesto.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


JUDr. Marek Keller

+421 45 5243 105


                 


kontrolor@dudince-mesto.sk


VEDÚCA EKONOMICKÉHO ÚSEKU

Ing. Danica Rajčanová 

+421 45 5243 109                                                                                                                                                                                                                                 danica.rajcanova@dudince.mesto.sk


EKONÓMKA

Iveta Petrušková   

+421 45 5243 106                                                                                                                                                                                                                                ekonom@dudince-mesto.sk


ÚČTOVNÍČKA

Milada Brindzová 

+421 45 5243 111                                                                                                                                                                                                                               milada.brindzova@dudince-mesto.sk


VEDÚCA MAJETKOVOPRÁVNEHO A SOCIÁLNEHO ÚSEKU

JUDr. Eva Holíková   

+421 45 5243 104                                                                                                                                                                                                                              eva.holikova@dudince-mesto.sk


MATRIKÁRKA, POKLADNÍČKA

Jana Pavelková 

+421 45 5243 108                                                                                                                                                                                                                             matrika@dudince-mesto.sk


OPATROVATEĽKA, UPRATOVAČKA

Mária Sládeková     

+421 45 5243 110                                                                                                                                                                                                                           maria.sladekova@dudince-mesto.sk


VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Ing. Ľubomír Habán 

+421 45 5243 100                                                                                                                                                                                                                          lubomir.haban@dudince-mesto.sk


ÚČTOVNÍČKA, PERSONALISTIKA

Marta Čižmárová

+421 45 5243 107                                                                                                                                                                                                                        marta.cizmarova@dudince-mesto.sk 


REFERENT VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Emil Balla     

+421 45 5243 102                                                                                                                                                                                                                        emil.balla@dudince-mesto.sk


REFERENT ÚDRŽBA, VODIČ

Ján Kučera   

+421 45 5243 110                                                                                                                                                                                                                        jan.kucera@dudince-mesto.sk 


INŠPEKTOR VEREJNÉHO PORIADKU

Milan Lalík
+421 918 374 963Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Organizačný poriadok - Mesto Dudince platný od 01. 01. 2019 [pdf] 437 kB
  Štruktúra - Mesto Dudince platná od 01. 01. 2019 [pdf] 86 kB