Farské úrady

RÍMSKO - KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD

adresa: č.d. 318, 962 71 Dudince
tel.: 045 55 83 267
e-mail: dudince@fara.sk
web: http://www.fara.sk/dudince


EVANJELICKÝ A. V. FARSKÝ ÚRAD

adresa: A. Sládkoviča 317, 962 71 Dudince
tel.: 045 55 83 503
web: http://www.ecavdudince.sk/