Kúpeľníctvo

V historickej dobe začal pramene jednoduchým spôsobom využívať človek, najprv ako prosté jednoduché kúpele bez deštrukčných zásahov. Archeologické nálezy svedčia o osídlení z obdobia neolitu (pohrebisko), artefakty sa zachovali z halstadtskej doby a obdobia Veľkej Moravy, čo svedčí o trvalom záujme človeka o využívanie minerálnych vôd. Písomné správy o Dudinciach pochádzajú zo začiatku 13. storočia a zmienky o minerálnych vodách zo 16. storočia. Nie je známe kedy boli vykopané tzv. „Rímske kúpele“.

Prvý bazén postavil gróf Oberndorf pri kope za amfiteátrom v roku 1908 o rozmeroch 5 x 8 m, neskôr v rokoch 1924 -1925 dal postaviť obchodník Untenberg veľký bazén. Od tejto udalosti je datovaný vznik kúpeľov. Po druhej svetovej vojne začínajú snahy o intenzívne využívanie prameňov na liečebné účely. Hydrogeologické vrty síce overili charakter štruktúry, ale zachytenie podzemnej vody a koncentráciou jej odtoku pre kúpeľné využitie postupne zanikli všetky povrchové vývery na pramenitových kopách. Aktívna tvorba travertínu dnes prebieha na fontáne pred kúpaliskom a na odtokoch z kúpeľov na úzkej nive východnej strany toku Štiavnice, kde usádzaním vznikajú trojuholníkové kaskády penovcového travertínu.

Dudince patria medzi slovenské kúpele s najteplejšou klímou s najmenším počtom veterných a najväčším počtom slnečných dní v roku. Malá nadmorská výška a poloha na rovine s pahorkatým okolím spôsobujú že klíma je typicky nížinná, veľmi teplá. Priemerná oblačnosť v priebehu roka je pomerne malá a okolie Dudiniec má dlhý slnečný svit, priemerne 1987 hodín v roku. Dudinciach patria k najtichším a najpokojnejším kúpeľným mestám s ekologicky najčistejším prostredím s množstvom zelene. Prírodné liečivé zdroje majú najunikátnejšie zloženie a chorôb pohybového aparátu, srdcovo-cievneho aparátu a neurologického systému ich preukázateľný účinok je aj v detoxikačnej medicíne ako doplnkový prostriedok na očistu tráviaceho traktu s lymfatického systému. Obsah síry vo vode blahodárne pôsobí na pokožku, napomáha pri redukcii vrások, celulitídy, pri liečbe niektorých kožných a gynekologických ochorení.

Pitná liečba má svoje indikačné pole pri chronických bronchitídach, pri chorobách pečene a žlčových ciest, pankreasu a obličiek. Priaznivé klimatické pomery a vybavenosť kúpeľov umožňujú v Dudinciach nepretržitú liečbu v priebehu celého roka. Popri liečebnom význame nadobúdajú kúpele Dudince čoraz väčší význam aj ako obľúbené rekreačné stredisko nielen pre široké okolie, ale aj pre zahraničných turistov. Termálne kúpalisko vyhľadávajú v letnom období návštevníci a rekreanti, pre ktorých sú k dispozícii ubytovacie a stravovacie zariadenia rôzneho štandardu v súkromných rodinných domoch, chatách, penziónoch, rekreačných zariadeniach, hoteloch, alebo kúpeľných domoch.

Fotografie k článku: