Komisie pri MsZ

Finančná komisia:

Ing. Bohuslav Beňuch – predseda

Členovia: Ing. Adriána Šťastná, RNDr. Róbert Lauko, Iveta Petrušková, Ing. Martin Ošust

 

Kultúrna komisia:

Mgr. Milota Antonická – predseda

Členovia: Ing. Anna Zekúciová, Mgr. Andrea Udayová, Ing. Alena Ošustová, Božena Palčovičová, , Ing. Michaela Pakši, PaedDr. Jozef Mazár

 

Stavebná komisia:

RNDr. Róbert Lauko – predseda

Členovia: Ing. Peter Villant, Ing. Ján Šorec, Ing. Konštantín Kuchár, Ing. Ľubomír Habán

 

Športová komisia:

Ing. Peter Šťastný – predseda

Členovia: Stanislav Bačík, Marcel Vankovic, Ing. Július Nyárjas

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Bc. Martin Hámorský – predseda

Členovia: Mgr. Milota Antonická, Marcel Vankovic

 

Komisia verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku:

Bc. Martin Hámorský – predseda

Členovia: Ján Šmondrk, Ján Kučera, Milan Lalík