Prírodné pamiatky

Prírodná pamiatka Dudinské travertíny sa nachádza v intraviláne kúpeľov Dudince na chránenom území o výmere 13 280 m2. Pozostáva z viacerých objektov, ktoré ležia v kúpeľnom parku, pričom objekt Travertínová terasa, ktorý je „živý“, leží na ľavom brehu toku Štiavnica. Dudinské travertíny predstavujú najzachovalejšie tvary posledného obdobia tvorby travertínov, preto boli v roku 1964 vyhlásené za prírodnú pamiatku.

Travertínová terasa (1433 m2) predstavuje rozsiahle územie na brehu Štiavnice s niekoľkými miestami aktívnej tvorby travertínov v relatívne prírodných podmienkach. Intenzívne sa tu vytvára porézny krehký pramenit čisto bielej farby, ktorý pokrývajú zelené riasy. Medzi Dudinské travertíny patria:

  • Kúpeľný prameň (1975 m2) oválno – eliptická pramenitová kopa vysoká 6 m.
  • Tatársky prameň (860 m2) veľká, 6- 8 m vysoká homolovitá pramenitová kopa. Povrch zvetráva a zarastá bylinnou vegetáciou. Na vrchole kopy je pôvodný kráterový otvor výtoku minerálnej vody.
  • Hostečný prameň (496 m2) veľká pramenitová kopa vedľa Tatárskeho prameňa, vysoká 6-7 m, ukrytá v krovitej vegetácii, má na povrchu kráterový otvor pôvodného výveru minerálnej vody.
  • Šípková ružička (72 m2) malá pramenitová kopa leží JV od Hostečného prameňa. Situovaná v úbočí skolenom na sever je kopa asymetrická, zo severnej strany vysoká 2 m z južnej strany 0, 5 až 1 m. Na vrchole je otvor výtokového krátera, pramenitá kopa je dobre zachovalá.
  • Očný prameň (52 m2) veľká, 2,5 m vysoká okrajová pramenitová kopa vo východnej časti lesoparku kúpeľov na severnom úpätí masívu Gestenec, má na vrchole kopy dva kráterové otvory „oči“ priemeru 40 – 50 cm, ktoré boli pôvodnými vývermi minerálnej vody.
  • Rímske kúpele ( 8392 m2) - Močidlá - rozsiahla pramenitová kopa s plochým povrchom v ktorom je vytesaných 32 jám štvorcového a obdĺžnikového pôdorysu. Na najvyššej plochej pramenitovej kope je zachovaný kráter pôvodného výveru minerálnej vody.

Fotografie k článku: