Rozhodnutia vyrubených daní a poplatkov

Osobné prevzatie vystavených rozhodnutí vyrubených daní a poplatkov a ich úhrada  bude možná každý pondelok, stredu, piatok v čase od 8,00 do 12,00 hod.