Jednota dôchodcov

Predsedníčka: Ing. Anna Zekuciová