Ambulancie

MUDr. Jozef STRELEC - praktický lekár pre dospelých

adresa: ul. J. Jesénia 168, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 55 83 461

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok 08:00 - 12:00

Utorok 08:00 - 12:00

Streda 08:00 - 12:00

Štvrtok 08:00 - 12:00

Piatok 08:00 - 12:00


MUDr. Katarína ANDREJČÁKOVÁ, GYNKA, s.r.o. - gynekologická ambulancia

tel.: +421 903 918 075

Ordinácia Dudince - adresa: ul. J. Jesénia 168, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 55 83 464

Ordinácia Hontianske Nemce - adresa: ZŠ Hontianske Nemce, 962 66 Hontianske Nemce
tel.: +421 45 55 83 464

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok - Dudince 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Utorok - Hontianske Nemce 07:00 - 08:00 (odbery), 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Streda - Hontianske Nemce 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Štvrtok - Dudince 07:00 - 08:00 (odbery), 08:30 - 12:00 (ambulancia)
Piatok - Dudince 08:30 - 12:00 (ambulancia)

MUDr. Martin Olej - ambulancia praktického lekára pre deti  a dorast

tel.: +421 903 501 234

Ordinácia Dudince - adresa: ul. J. Jesénia 168, 962 71 Dudince
tel.: +421 45  55 91 279

ORDINAČNÉ HODINY

Utorok: od 13:00 hod. - do 14:30 hod. 

Štvrtok: od 13:00 hod. - do 14:30 hod. 


 MUDr. Zuzana TORŇOŠOVÁ, DENTAL Z.T., s.r.o. - stomatológia

adresa: ul. J. Jesénia 168, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 55 83 463

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok len na objednávku


Utorok 07:00 - 15:00

Streda 07:00 - 15:00

Štvrtok 07:00 - 15:00

Piatok 07:00 - 12:00