MAS Zlatá cesta

Mesto Dudince je členom Občianskeho združenia MAS Zlatá cesta, ktoré sa usiluje o dosiahnutie regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj vidieckeho priestoru. Združenie má 70 členov a svoju činnosť vykonáva na území obcí Baďan, Beluj, Prenčov, Počúvadlo, Kráľovce - Krnišov, Žibritov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Dudince, Banská Štiavnica, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Sebechleby, Banský Studenec, Dekýš, llija, Kozelník, Močiar, Podhorie, Vysoká, Devičie, Drážovce, Domaníky, Hontianske Tesáre, Ladzany, Lisov, Medovarce, Rykynčice, Sudince, Súdovce, Terany.

Občianske združenie v spolupráci s ostatnými subjektami prostredníctvom svojich aktivít prispieva k všestrannému rozvoju územia, k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov, na základe dokonalej znalosti územia, jeho potrieb, podmienok, zdrojov a potenciálov, napr. vytvorením regionálnej značky produktov a služieb pre región HONT.

Kontakt:

Občianske združenie Zlatá cesta
969 73 Prenčov 300
telefón, fax: 045 / 672 6243
www.zlatacesta.sk

Mgr. Alena Ciglanová
predsedníčka združenia MAS Zlatá cesta
Mobil: 0903 482 205
e-mail: ciglanova@zlatacesta.sk
 
Janka Bačíková
manažérka MAS Zlatá cesta
Mobil: 0911 132 741
e-mail: bacikova@zlatacesta.sk
 
Mgr. Drahomíra Prieberová
administrátorka MAS Zlatá cesta
Mobil: 0911 115 816
e-mail: prieberova@zlatacesta.sk
 
Anna Kriegerová
účtovníčka MAS Zlatá cesta
Mobil: 0911 482 206
e-mail: kriegerova@zlatacesta.sk