OOCR Dudince

Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince
Kontakt:
Kúpeľná 109, 962 71 Dudince

Riaditeľ: Ing. Boris Benický
tel.:
+421 907 835 347 
e-mail:
riaditel@dudince.sk
web: www.dudince.sk


Oblastná Organizácia Cestovného Ruchu v Dudinciach bola založená dňa 15.2.2012. Jej členmi v súčasnosti sú:

 • Mesto Dudince
 • Kúpele Dudince a.s.
 • Slovthermae – Kúpele Diamant Dudince, š.p.
 • Hotel Prameň Dudince, s.r.o.
 • Hotel Flóra Dudince, s.r.o.
 • HVT, s.r.o. (Hotel Minerál)
 • Balnea Cluster Dudince
 • AGROHONT Dudince, a.s. (Penzión u Mlynárky)
 • OZ Slovakia, s.r.o. (Penzión Gabika)
 • Penzión Eva Dudince
 • Penzión Relax Dudince


Hlavnou úlohou organizácie je zvýšiť atraktivitu destinácie. V rámci toho, OOCR Dudince realizuje rôzne podujatia pre návštevníkov a obyvateľov destinácie, ako napríklad Otvorenie kúpeľnej sezóny, podujatia Hontianskeho kultúrneho leta, Dudinské trhy, Dudinské vinobranie...

Ďalšou úlohou organizácie je spoločný marketing a propagácia destinácie, a to aj účasťou na veľtrhoch a výstavách v rôznych štátoch Európy. Dôležitou aktivitou je tiež tvorba propagačných a informačných tlačovín v rôznych jazykoch, ktoré slúžia nielen na výstavách ale aj pre potreby Turisticko-informačnej kancelárie. V súčastnosti sa OOCR stará o Strategické plánovanie a plánovanie rozvoja destinácie cez vypracovanie koncepcie trasovania návštevníkov po destinácii.

Všetky aktivity sú financované z dotácií, a z vlastných zdrojov. Snahou celého projektu OOCR, je zvýšiť počet prenocovaní, zvýšiť návštevnosť podporovaných kultúrnych podujatí, nárast spokojnosti návštevníkov a taktiež nárast tržieb členských subjektov.