Historické osobnosti

MUDr. Tomáš Kaiser (1925 – 1998)

Vynikajúci lekár, odborník, manažér, ktorý ako prvý „kúpeľný lekár“, neskôr riaditeľ Sanatória Sitno (dnes Diamant) stál pri zrode moderných kúpeľov v Dudinciach.


Ing. Peter Krahulec

Odborník v problematike ochrany a rozvoja liečebných kúpeľov a liečivých zdrojov, ich legislatívneho zabezpečenia.


Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc.

Významný hydrogeológ, odborník, vedec, pedagóg, ktorý veľkú časť vedeckého potenciálu venoval analýze a metodike výskumu a prieskumu hydrogeologických pomerov Slovenska. Mnoho prác venoval prieskumu “levickej žriedelnej štruktúry“.


Gustáv Vilém st. – prvý správca kúpeľov, pôsobil ako koordinátor výstavby a prevádzkového zabezpečenia štátnych kúpeľných zariadení.

Ján Feriančík – starosta obce Dudince, neskôr primátor mesta Dudince, za dlhé roky pôsobenia bola jeho pričinením vybudovaná celá technická infraštruktúra Dudiniec a kúpeľného areálu.

Prof. RNDr. Ota Hynie, DrSc. – hydrogeológ, vedec, odborník Karlovej univerzity v Prahe, ktorý zrealizoval dôkladný hydrogeologický prieskum žriedelnej štruktúry, po ktorom sa v roku 1956 začala výstavba kúpeľov.

Prof. MUDr. Juraj Hensel – zakladateľ slovenskej balneológie, stál na čele odbornej skupiny Ministerstva zdravotníctva ČSR, ktorá riadila rozvoj liečebných kúpeľov a žriediel po 2. svetovej vojne.