BALNEA CLUSTER DUDINCE

AJ V ROKU 2017 MÔŽETE DAROVAŤ VAŠE 2 % Z DANE Z PRÍJMOV ČI STE FYZICKÁ, ALEBO PRÁVNICKÁ OSOBA. PROSTRIEDKY, KTORÉ ZDRUŽENIU CESTOVNÉHO RUCHU BALNEA CLUSTER DUDINCE POSKYTNETE, BUDÚ VYUŽITÉ VÝLUČNE NA ROZVOJ A AKTIVITY NA ÚZEMÍ MESTA DUDINCE. 


PREDOVŠETKÝM NA :
- PODPORU KULTÚRNEHO A SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA V KÚPEĽNOM MESTE,
- ROZVOJ  ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ,
- V SPOLUPRÁCI S MESTOM DUDINCE A OSTATNÝMI ČLENMI ZCR BCD ZABEZPEČENIE STAROSTLIVOSTI O VÝZNAMNÉ ZARIADENIA CESTOVNÉHO RUCHU  (LESOPARK BÚROŠ, VRT S MINERÁLNOU VODOU A ALTÁNKOM, AMFITEÁTER, TURISTICKÉ CHODNÍKY, CYKLOTRASY, PARKOVÝ MOBILIÁR),
- OCHRANU  A PODPORU PRÍRODNÝCH  A HISTORICKÝCH PAMIATOK NA ÚZEMÍ MESTA (DUDINSKÉ TRAVERTÍNY, RÍMSKE KÚPELE, ZVONIČKA,),
- PODPORU  A ROZVOJ DUDINIEC AKO TURISTICKEJ DESTINÁCIE V RÁMCI CESTOVNÉHO RUCHU, 
- PODPORU ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY MLÁDEŽE A POVEDOMIA OBYVATEĽOV V MESTE DUDINCE. 


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Inštrukcie 2% - právnická osoba [pdf] 304 kB
  Inštrukcie 2% - fyzicka osoba [pdf] 292 kB
  Inštrukcie 2% - zamestnanec [pdf] 574 kB
  Tlačivo - Zamestnanec - Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov PO [pdf] 339 kB
  Tlačivo - Zamestnanec-Vyhlasenie 2016_editovateľné [pdf] 139 kB
  Tlačivo FO [pdf] 188 kB
  Tlačivo PO [pdf] 200 kB