PHSR mesta Dudince 2016 - 2020

 Strategický dokument s názvom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) je vypracovaný v súlade s metodikou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Existencia tohto dokumentu je podmienkou pre subjekty miestnej samosprávy na čerpanie financií z európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátnych dotačných mechanizmov v programovom období 2014-2020.Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Zámer spracovania PHSR mesta Dudince [pdf] 546 kB
  Analytická časť PHSR mesta Dudince [pdf] 1,188 kB
  Strategická časť PHSR mesta Dudince [pdf] 406 kB
  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dudince [pdf] 2,770 kB
  Príloha 1 - P3 Súhrnný prehľad projektových zámerov [pdf] 55 kB
  Príloha 2 - F2 Finančný rámec pre realizáciu PHSR [pdf] 54 kB
  Príloha 3 - Prehľad podnikateľských subjektov - Dudince [pdf] 73 kB