Užitočné telefónne čísla

Smerové číslo mesta Dudince pri volaní v SR 045
Smerové číslo mesta Dudince pri volaní zo zahraničia 00421 45
Informácie o telefónnych číslach 1181
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach 12149

Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský a záchranný zbor 150
Záchranná zdravotná služba 155
Polícia 158
Nemocnica - operátor 045/555 09 11
Rýchla zdravotná služba - MNsP 045/555 09 68
Poruchy – plyn 0850 111 727
Poruchy – elektrický prúd 0850 111 468
Poruchy – voda 0850 111 234

Káblová televízia Mesta Dudince 0917 120 234
Informačná kancelária 0917 810 274
Poruchy verejného osvetlenia, mestského rozhlasu 0907 616 217
Inšpektori verejného poriadku 0918 374 963