Kontakt

Adresa: Mesto Dudince, Okružná 212, 962 71 Dudince
Telefón: +421 45 5243 101
E-mail: podatelna@dudince-mesto.sk
IČO: 319 902
DIČ: 202 115 24 74