Zväz protifašistických bojovníkov

Predsedníčka: Valéria Gandelová