Mesto Dudince informuje
Osobné prevzatie vystavených rozhodnutí vyrubených daní a poplatkov a ich úhrada  bude možná každý pondelok, stredu, piatok v čase od 8,00 do 12,00 hod.  Pondelok 8,00 - 12,00 

Streda      8,00 - 12,00 

Piatok       8,00 - 12,00 Pre mnohých seniorov je problém zorientovať sa v množstve neustále sa meniacich informácií a usmernení súvisiacich s mimoriadnou situáciou.

Preto Banskobystrický samosprávny kraj pripravil informačný letáčik  s dôležitými telefonickými kontaktmi, na ktoré sa môžu seniori v prípade potreby obrátiť. Takisto obsahuje stručné zásady prevencie pred koronavírusom. Dňa 07. 04. 2020 sa v obci Dobrá Niva pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a vyhlasovala, že vykonáva testovania na COVID – 19, za 50 € jeden odber vzoriek.  Je to podvod, preto prosíme občanov, aby boli ostražití a dali si pozor na ďalšie nekalé praktiky podvodníkov. 

Slovenský Červený kríž sa od tohto dištancuje. Vykonáva iba testovanie vzoriek na COVID – 19 výlučne pred RÚVZ v Banskej Bystrici a bezplatne. Je to porušenie zákona č. 460/2007 Z.z. – Zákon o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža.OR HaZZ vo Zvolene informuje o Vyhlásenom čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru platné od 00:00 hod. dňa 9.4.2020 do odvolania.


Priložené súbory:
Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59. 


Priložené súbory:
Rady a odporúčania pre seniorov, ktoré boli spracované Odborom prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra Slovenskej republiky. 


Priložené súbory:

S platnosťou od 2.4.2020 do odvolania prichádza do platnosti mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú poskytované v mimoriadne obmedzenom rozsahu. 

Aktualizované cestovné poriadky nájdete na webovej stránke:

https://web.sadzv.sk/old/pages/cest_pal/index.htm?fbclid=IwAR1nyRAPcZh-bMp9eIV-kIxwAhm2W3K_Kya0A3jlhb5aw637V2Zd90ylmws


https://www.bbsk.sk/sobotaplus

 


 
Priložené súbory:
Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať elektronickou formou od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 20.4.2020 do 30.4.2020  elektronickou formou.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke školy: www.skoladudince.edupage.org 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.  
Zmena stránkových hodín na mestskom úrade od 1.4.2020 do odvolania
Pondelok,  streda:  od 8,00 hod. do 12,00 hod. 
Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie  podmienky činnosti týchto prevádzok. 


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva

uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Priložené súbory:

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

- až do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
- zatvorenie obchodov (napr. predajní potravín, mäsa, chleba, pečiva, predajní drogérie, predajní s krmivom a pod.) v nedeľu za účelom vykonania sanitárneho dňa počas vyhlásenia krízovej situácie

- povinné nosenie rúšok všade na verejnosti 
- vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota)
- meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade
- uzavretie činnosti denných stacionárov, samosprávy budú vyzvané, aby zamestnanci stacionárov poskytovali služby u klientov v ich domácnostiach
- vydať opatrenie, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest
- vydať opatrenie, ktorým sa poskytovateľom sociálnych služieb prikazuje dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim

 

Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR dôrazne vyzývajú seniorov, respektíve osoby nad 65 rokov, aby obmedzili mobilitu na nevyhnutnú mieru, a to za účelom nákupu, respektíve návštevy zdravotníckeho zariadenia. Seniori patria z pohľadu šírenia ochorenia a možného vzniku vážnych zdravotných komplikácií medzi rizikovú skupinu obyvateľstva. Štát seniorov rovnako vyzýva, aby na nevyhnutnú mieru obmedzili prepravu hromadnou dopravou – za účelom ochrany ich zdravia, s cieľom eliminácie rizika šírenia ochorenia.
Priložené súbory:

Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu.

Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodovSpravodajstvo

PRIANIE

Želáme Vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu rodiny, veľa zdravia, čerstvej pozitívnej energie a spokojnosť. Nech je Vám slávenie sviatka jari prameňom lásky a pokoja. ...

Čítať celý článok...

Prajeme Vám pokojné veľkonočné sviatky

Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedelenech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.  ...

Čítať celý článok...

Okresný úrad Krupina, odb. krízového riadenia informuje

Potrebné informácie pre občanov ohľadne nového koronavírusu COVID-19 ...

Čítať celý článok...

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 52,30%....

Čítať celý článok...