Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.