Publikácie o meste

Slovenské liečebné kúpele Dudince

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE DUDINCE

Autor: Miloš Matej  a kol.
Vydavateľstvo:
ASTRA, spol. s r. o. Levice, 1998
Vytlačil:
Ludoprint Trenčín
ISBN 80-967465-1-0DUDINCE

DUDINCE

Autor: Jozef Stiegel
Vydavateľstvo:
STIG PRESS
Vytlačil:
Nikara Krupina
ISBN 978-80-969771-2-3HORE HONTOM DOLE HONTOM
HONTIANSKE CYKLISTICKÉ DOBRODRUŽSTVÁ

HORE HONTOM DOLE HONTOM
HONTIANSKE CYKLISTICKÉ DOBRODRUŽSTVÁ

Autor: Ing. Dušan Daniš, PhD.
Vydavateľstvo:
AGRIPA, s.r.o., 2015
ISBN 978-80-97123-28-4LIEČIVÉ VODY A KÚPELE NA SLOVENSKU

LIEČIVÉ VODY A KÚPELE NA SLOVENSKU

Autori:
MUDr. Juraj Čelko PhD., Mgr. Katarína Dobrovodská
Ing. arch. Ľudmila Husovská CSc.
Ing. Ľudmila Jágerčíková, Ing. Pavol Mertus
Mgr. Jana Obertová, Ing. Jana Paprendová
Vydavateľstvo:
MEDIA SVATAVA, Bratislava, 2006
ISBN 80-969210-2-9