MsP - ZMLUVY r. 2017


Dokumenty na stiahnutie:
Dátum Názov Typ súboru Veľkosť
03. 4. 2017   Zmluva o dielo [pdf] 262 kB
03. 4. 2017   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti [pdf] 816 kB
20. 4. 2017   Mandátna zmluva [pdf] 147 kB
24. 4. 2017   Mandátna zmluva č. 01/03/2017 [pdf] 166 kB
22. 6. 2017   Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora [pdf] 457 kB
04. 7. 2017   Zmluva o vedení účtovníctva [pdf] 260 kB
04. 7. 2017   Zmluva o zabezpečení odpadového hospodárstva [pdf] 472 kB
15. 8. 2017   Dodatok č.1 - k Zmluve o poskytnutí NFP [pdf] 60 kB
15. 8. 2017   Finančné opravy - text [pdf] 125 kB
15. 8. 2017   Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP [pdf] 518 kB
24. 8. 2017   Kúpna zmluva [pdf] 595 kB
30. 8. 2017   Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb [pdf] 129 kB
25. 10. 2017   Zmluva o poskytovaní verejnej služby [pdf] 137 kB
19. 10. 2017   Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [pdf] 104 kB
11. 12. 2017   Zmluva o dielo č. 1-2017 [pdf] 1,931 kB
15. 1. 2018   Zmluva o dielo [pdf] 647 kB
06. 4. 2018   Zmluva o dielo [pdf] 258 kB