MSP Dudince - verejné obstáravanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Dátum zverejnenia 8.2.2016 - Súťažné podklady - Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu [pdf]

Dátum zverejnenia 8.2.2016 - Informácia o zadávaní zákazky - Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
[pdf]

Dátum zverejnenia 3.5.2017 - Výkazy výmer  - Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia Domu služieb na 10 mestských náj. bytov, Obnova a adaptácia trojpodlažného polyf. objektu


Dokumenty na stiahnutie:
Názov Typ súboru Veľkosť
  Zápisnica z otvárania ponúk. [docx] 327 kB
  Výzva na predloženie cenovej ponuky. [docx] 1,055 kB
  Prestavba 2. 3. posch. VV - web [xls] 1,069 kB
  Vlastné náklady VV - web [xls] 173 kB
  Vonkajšie plochy VV - web [xls] 288 kB
  Paloma VV - web. [xlsx] 372 kB
  Oznámenie 6295 [pdf] 452 kB
  SP MPMD PVO [pdf] 464 kB
  11c Obhliadka INFORMÁCIA [pdf] 127 kB
  SP MPMD PVO up. [pdf] 464 kB
  79 SP MPMD PVO PLV [pdf] 78 kB
  SP MPMD PVO PLV [pdf] 464 kB
  Súhrnná správa 1.Q 2016 [pdf] 23 kB
  Súhrnná správa 2.Q 2016 [pdf] 23 kB
  Súhrnná správa za 1.Q 2017 [pdf] 23 kB
  Súhrnná správa 4.Q 2016 [pdf] 16 kB
  Súhrnná správa 3.Q 2016 [pdf] 16 kB
  Dodatok č. 2 k Zmluve [pdf] 206 kB