Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz matky a otca
  • Rozsudok o rozvode matky ( ak je rozvedená )

Vybavuje: Matrika

Kontakt:

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: bez poplatku